Aktivnosti

A1

Uspostava projekta

Aktivnost podrazumijeva organizacijsku i tehničku pripremu sustava za provedbu projekta LIFE CROLIS te zapošljavanje članova projektnog tima.

A2

Nabava informatičke opreme za potrebe CROLIS-a

Za potrebe provedbe projekta unutar ove aktivnosti provest će se nabava potrebne informatičke opreme i software-a za učinkovit rad sustava CROLIS.

A3

Zapošljavanje novih osoba za provedbu CROLIS-a

Aktivnost se odnosi na planiranje i provođenje postupaka zapošljavanja niza specijaliziranih stručnjaka u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Ekonergu d.o.o., Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) i Državnoj geodetskoj upravi.

A4

Usvajanje odluke Vlade RH

Aktivnost podrazumijeva pripremu i usvajanje Odluke Vlade RH kao temeljnog dokumenta o uspostavi i održivosti sustava CROLIS.