F Upravljanje projektom

F2 Revizija

U skladu sa zahtjevima programa LIFE Europska komisija može provoditi tehničke i financijske provjere i revizije u vezi s korištenjem bespovratnih sredstava. Revizija se može pokrenuti tijekom provedbe Ugovora i za razdoblje od pet godina počevši od datuma plaćanja zadnje isplate.

U skladu s time, ova aktivnost uključuje uspostavu financijskog praćenja projekta, financijsko vođenje projekta, praćenje financijske dokumentacije i usklađenost poslovanja svih partnera s nacionalnim zakonodavstvom.

Sljedeće aktivnosti

F3

Plan o održivosti projekta (AfterLIFE Plan)

Izrada plana o dugoročnoj održivosti sustava CROLIS kojim će se definirati obveze i dužnosti pojednih institucija u postprovednom razdoblju. Plan će predvidjeti mogućnosti proširenja i trajnog unaprjeđenje sustava. Prema Planu, u razdoblju od pet godina nakon završetka projekta, koordinator će dostavljati godišnja Izvješća Vladi RH.

F1

Upravljanje projektom

Aktivnost se odnosi na ukupno upravljanje provedbom projekta od strane projektnog tima i odbora uspostavljenih za potrebe projekta u skladu s najvišim kriterijima profesionalnog menadžmenta. Podrazumijeva obveze poput osiguranja revizorskog traga, pripremu redovitih izvješća i izvješća na zahtjev te sveukupno vođenje projekta.

A1

Uspostava projekta


Aktivnost podrazumijeva organizacijsku i tehničku pripremu sustava za provedbu projekta LIFE CROLIS te zapošljavanje članova projektnog tima.