Projekt

Projekt LIFE CROLIS bavi se razvojem usklađenog podatkovnog modela za praćenje zemljišta u Republici Hrvatskoj. Projekt će omogućiti povezivanje i obradu podataka o pokrovu i namjeni zemljišta iz različitih izvora te njihovu upotrebu za potrebe održivog gospodarskog, prostornog i cjelokupnog razvoja Republike Hrvatske.

01.10.2020. – 30.04.2024.

Trajanje projekta

€ 6.248.735

Ukupan proračun

€ 2.588.207

Sufinanciranje EU

Logotip projekta

Sastoji se od stilizirane karte Republike Hrvatske raspoređene u šest slojeva koji predstavljaju 6 kategorija zemljišta o kojima se u sektoru LULUCF izvješćuje Europsku komisiju i Okvirnu konferenciju UN-a o promjeni klime. Slojevi predstavljaju kategorije zemljišta o kojima se izvješćuje:

Šume
Travnjaci
Usjevi / nasadi
Močvarno zemljište
Naselja
Ostalo zemljište