Digitalna pristupačnost

LIFE CROLIS nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište LIFE CROLIS-a: lifecrolis.hr.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište lifecrolis.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan zbog sljedećih razloga:

  • Veći naslovi se smanjuju povećanjem teksta
  • Neki tekstovi ne podliježu povećanju
  • Dio fotografija nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)
  • Dio fotografija u klizaču nije vidljiv pod visokim kontrastom

LIFE CROLIS radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena_______, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene LIFE CROLIS. LIFE CROLIS će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podatci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom da o tome obavijeste LIFE CROLIS. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta LIFE CROLIS–a korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: crolis-life@mingor.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.


Projekt LIFE CROLIS sufinanciran je sredstvima Programa LIFE Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja isključiva su odgovornost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i ne predstavljaju mišljenje Europske Unije ili Europske komisije/CINEA-e. Ni Europska unija ni Europska komisija/CINEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.