Uspostava Nacionalnog informacijskog sustava za zemljište u RH

LIFE CROLIS (CROatian Land Information System)

Aktualno

Napredovanje klasifikacije pokrova zemljišta u Hrvatskoj: Provedba pilot-projekta za izradu ARKOD+ i početnog CROLIS LU sloja

Tijekom prvog dana međunarodne konferencije o daljinskom praćenju okoliša i GIS-u  (ICERS) održanoj u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu od 11. do 12. srpnja 2024. godine Sinergise Solutions d.o.o. i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i  ruralnom razvoju kao partner na projektu LIFE CROLIS predstavili su rezultate svoga rada. Riječ je o predstavljanju rezultata i stečenih iskustava s provedenog pilot projekta na razvoju Nacionalnog informacijskog sustava za zemljišta u Republici Hrvatskoj.

O projektu

Projekt LIFE CROLIS bavi se razvojem usklađenog podatkovnog modela za praćenje zemljišta u Republici Hrvatskoj. Projekt će omogućiti povezivanje i obradu podataka o pokrovu i namjeni zemljišta iz različitih izvora te njihovu upotrebu za potrebe održivog gospodarskog, prostornog i cjelokupnog razvoja Republike Hrvatske.

Model sustava CROLIS bit će dizajniran integracijom postojećih informacijskih sustava i podataka o korištenju zemljišta (LU) i zemljišnom pokrovu (LC) u kombinaciji s javno dostupnim servisima i dugoročnim podacima sa satelita Sentinel Programa Copernicus Europske unije s ciljem identifikacije, praćenja i povijesnog pregleda stanja i promjena u korištenju zemljišta i zemljišnog pokrova.

Travnjaci
Šume
Usjevi / nasadi
Naselja
Ostalo zemljište
Močvarno zemljište

01.10.2020. – 31.12.2026.

Trajanje projekta

€ 6.248.735

Ukupan proračun

€ 2.588.207

EU sufinanciranje

Ciljevi projekta

1.

Prvi višerazinski i višenamjenski sustava praćenja zemljišta u Republici Hrvatskoj.

2.

Izvješćivanje i obračunavanje emisija i smanjivanje stakleničkih plinova iz sektora Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF).

3.

Trajna implementacija i korištenje sustava CROLIS od strane vlasti, stručnjaka, znanstvenika, udruga i drugih dionika.

4.

Ublažavanje klimatskih promjena i smanjenje stakleničkih plinova iz sektora Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF).

Aktivnosti

Projekt se provodi putem pet skupina projektnih aktivnosti.

Pripremne aktivnosti uključuju radnje potrebne za uspostavu projekta, projektnog tima, nabavu opreme i postavljanje pravog okvira za uspješnu provedbu ovog vrlo zahtjevnog projekta

Provedbene aktivnosti predstavljaju središnji dio projekta LIFE CROLIS.

Aktivnosti praćenja i evaluacije putem ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI’s – Key performance indicators) važne su za praćenje napretka projekta, upravljanje rizicima, postizanje očekivanih rezultata i predviđenih ciljeva projekta.

Komunikacija i diseminacija rezultata projekta važan su element ostvarivanja višestrukih koristi projekta primjenom znanja i iskustava na drugim projektima.

Aktivnosti upravljanja projektom vezana su uz administriranje projekta, vođenje financija projekta i osiguranje dugoročne održivosti uspostavljenog CROLIS sustava kroz AfterLIFE plan.

Novosti

Partneri

Upitnik

Projektni tim LIFE CROLIS projekta provodi anketu o informiranosti o problematici klimatskih promjena, njihovom utjecaju na svakodnevni život te utjecaju različitih gospodarskih sektora na emisije stakleničkih plinova i prilagodbu klimatskim promjenama.

Ljubazno vas molimo da izdvojite nekoliko trenutaka svoga vremena i ispunite ovu anketu te nam pomognete da dođemo do vrijednih informacija korisnih za projekt LIFE CROLIS.

Anketnom upitniku možete pristupiti na sljedećoj poveznici: