A Pripremne aktivnosti

A1 Uspostava projekta

Projektom je predviđeno zapošljavanje projektnog tima kojemu je zadaća koordinirati aktivnosti na projektu, uspostaviti dobru komunikaciju među partnerskim institucijama na projektu i osigurati pravodobno izvršavanje aktivnosti s ciljem izvršenja projektnih aktivnosti i uspješnog završetka projekta.

Projektom je predviđeno osnivanje Savjetodavnog odbora sastavljenog od europskih stručnjaka iz područja monitoringa zemljišta (Land monitoring) i područja sektora Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva.

Sljedeće aktivnosti

A2

Nabava informatičke opreme za potrebe CROLIS-a

Za potrebe provedbe projekta unutar ove aktivnosti provest će se nabava potrebne informatičke opreme i software-a za učinkovit rad sustava CROLIS.

A3

Zapošljavanje novih osoba za provedbu CROLIS-a

Aktivnost se odnosi na planiranje i provođenje postupaka zapošljavanja niza specijaliziranih stručnjaka u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Ekonergu d.o.o., Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) i Državnoj geodetskoj upravi.

A4

Usvajanje odluke Vlade RH

Aktivnost podrazumijeva pripremu i usvajanje Odluke Vlade RH kao temeljnog dokumenta o uspostavi i održivosti sustava CROLIS.