A Pripremne aktivnosti

A4 Usvajanje odluke Vlade RH

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o uspostavi Nacionalnog informacijskog sustava za zemljište u Republici Hrvatskoj osigurava se najviša razina političke podrške ostvarenju projekta. Odlukom se definira uloga institucija u provedbi projekta, uspostavlja sustav CROLIS i definira njegovo održavanje i nadogradnja nakon završetka provedbe projekta.

Provedba Odluke VRH osigurat će se donošenjem planskog dokumenta: Plana održavanja Nacionalnog informacijskog sustava za zemljište u Republici Hrvatskoj (Plan CROLIS-a).

Odlukom VRH i Planom CROLIS-a se osiguravaju uvjeti za nesmetano prikupljanje i protok informacija i podatka ključnih za rad sustava CROLIS i njegovo unaprjeđenje te dugoročnu održivost sustava u godinama nakon završetka provedbe projekta.

Sljedeće aktivnosti

A1

Uspostava projekta

Aktivnost podrazumijeva organizacijsku i tehničku pripremu sustava za provedbu projekta LIFE CROLIS te zapošljavanje članova projektnog tima.

A2

Nabava informatičke opreme za potrebe CROLIS-a

Aktivnost podrazumijeva organizacijsku i tehničku pripremu sustava za provedbu projekta LIFE CROLIS te zapošljavanje članova projektnog tima.

A3

Zapošljavanje novih osoba za provedbu CROLIS-a

Aktivnost se odnosi na planiranje i provođenje postupaka zapošljavanja niza specijaliziranih stručnjaka u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Ekonergu d.o.o., Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) i Državnoj geodetskoj upravi.