A Pripremne aktivnosti

A3 Zapošljavanje novih osoba za provedbu CROLIS-a

Za uspješnu provedbu projekta predviđeno je da se u partnerskim institucijama zaposle stručnjaci potrebnih stručnih profila nužni za uspješnu i pravovremenu provedbu projektnih aktivnosti. Dio zaposlenih i educiranih stručnjaka trebao bi nastaviti rad na održavanju i unaprjeđenju sustava CROLIS i nakon završetka projekta.

Sljedeće aktivnosti

A4

Usvajanje odluke Vlade RH

Aktivnost podrazumijeva pripremu i usvajanje Odluke Vlade RH kao temeljnog dokumenta o uspostavi i održivosti sustava CROLIS.

A1

Uspostava projekta

Aktivnost podrazumijeva organizacijsku i tehničku pripremu sustava za provedbu projekta LIFE CROLIS te zapošljavanje članova projektnog tima.

A2

Zapošljavanje novih osoba za provedbu CROLIS-a

Za potrebe provedbe projekta unutar ove aktivnosti provest će se nabava potrebne informatičke opreme i software-a za učinkovit rad sustava CROLIS.