A Pripremne aktivnosti

Rezultati A3 – Zapošljavanje novih osoba za provedbu CROLIS-a

Zapošljavanje novih osoba je u tijeku.

Sljedeći rezultati

Rezultati A4

Usvajanje odluke Vlade RH

Rezultati C1

Koncept i Model CROLIS podataka