A Pripremne aktivnosti

Rezultati A4 – Usvajanje odluke Vlade RH

Usuglašavanje među državnim tijelima oko Odluke VRH je u tijeku.

Sljedeći rezultati

Rezultati C1

Koncept i Model CROLIS podataka

Rezultati C2

Sustav za povijesne podatke o pokrovu zemljišta i korištenju zemljišta baziran na uzorku