C Provedbene aktivnosti

Rezultati C2 – Sustav za povijesne podatke o pokrovu zemljišta i korištenju zemljišta baziran na uzorku

Rezultati Podaktivnosti C2-S1

Rezultati Podaktivnosti C2-S2

Rezultati Podaktivnosti C2-S3

Rezultati Podaktivnosti C2-S4

Rezultati Podaktivnosti C2-S5

Rezultati Podaktivnosti C2-S6

Sljedeći rezultati

Rezultati C3

Mapiranje kategorija pokrova zemljišta i kategorija korištenja zemljišta

Rezultati C4

Baza podataka i provedba usluga sustava CROLIS