C Provedbene aktivnosti

Rezultati C3 – Mapiranje kategorija pokrova zemljišta i kategorija korištenja zemljišta

Rezultati Podaktivnosti C3-S1

Rezultati Podaktivnosti C3-S2

Rezultati Podaktivnosti C3-S3

Rezultati Podaktivnosti C3-S4

Rezultati Podaktivnosti C3-S5

Rezultati Podaktivnosti C3-S6

Sljedeći rezultati

Rezultati C4

Baza podataka i provedba usluga sustava CROLIS

Rezultati C5

Izgradnja kapaciteta za izvješćivanje putem sustava CROLIS