Sljedeći rezultati

Rezultati C2

Sustav za povijesne podatke o pokrovu zemljišta i korištenju zemljišta baziran na uzorku

Rezultati C3

Mapiranje kategorija pokrova zemljišta i kategorija korištenja zemljišta