A Pripremne aktivnosti

Rezultati A1 – Uspostava projekta

Projektni tim zaposlen je 15. listopada 2021. godine kada je i započeo s radom.

Sljedeći rezultati

Rezultati A2

Nabava informatičke opreme za potrebe CROLIS-a

Rezultati A3

Zapošljavanje novih osoba za provedbu CROLIS-a