A Pripremne aktivnosti

Rezultati A2 – Nabava informatičke opreme za potrebe CROLIS-a

Nabava IT opreme je u tijeku.

Sljedeći rezultati

Rezultati A3

Zapošljavanje novih osoba za provedbu CROLIS-a

Rezultati A4

Usvajanje odluke Vlade RH