F Upravljanje projektom

F1 Upravljanje projektom

Projekt LIFE CROLIS zbog svoje kompleksnosti uključuje djevovanje na više razina. Zadaća projektnog tima je da upravlja procesima i podupire rad upravljačkih i savjetodavnih tijela projekta.

Upravni odbor sastoji se od vodećih stručnjaka svih pridruženih korisnika. Članovi Upravnog odbora raspravljaju o tehničkim pitanjima i daju smjernice Voditelju projekta o mogućim tehničkim rješenjima koja osiguravaju da se sve CROLIS akcije i pod-akcije provedu na vrijeme. Upravni odbor je odgovoran za sve odluke u okviru projekta.

Nadzorni odbor (Steering Committee) sastoji se od po jednog predstavnika najviše uprave partnera te usmjerava i nadzire provedbu projekta.

Savjetodavni odbor pruža tehničke savjete i smjernice o provedbi specifičnih aktivnosti u sklopu svake aktivnosti te osigurava visoku razinu kvalitete ostvarenih aktivnosti projekta nužnih za ostvarenje ciljeva projekta.

Upravljanje projektom uključuje organizaciju provedbe aktivnosti, pripremu, vođenje i pohranu cjelokupne dokumentacije projekta, pripremu potrebnih podloga, vođenja komunikacije i promidžbe projekta te izradu izvješća predviđenih projektom.

Sljedeće aktivnosti

F2

Revizija

Financijsko praćenje napretka projetka i uspostavu sustava računovodstva. U samoj završnici provedbe projekta angažirat će se neovisna vanjska revizorska kuća koja će pregledati cjelokupnu financijsku i ostalu relevantnu projektnu dokumentaciju prije podnošenja završnih izvješća Europskoj komisiji, odnosno izvršnoj agenciji za klimu, infrastrukturu i okoliš.

F3

Plan o održivosti projekta (AfterLIFE Plan)

Izrada plana o dugoročnoj održivosti sustava CROLIS kojim će se definirati obveze i dužnosti pojednih institucija u postprovednom razdoblju. Plan će predvidjeti mogućnosti proširenja i trajnog unaprjeđenje sustava. Prema Planu, u razdoblju od pet godina nakon završetka projekta, koordinator će dostavljati godišnja Izvješća Vladi RH.

A1

Uspostava projekta

Aktivnost podrazumijeva organizacijsku i tehničku pripremu sustava za provedbu projekta LIFE CROLIS te zapošljavanje članova projektnog tima.