F Upravljanje projektom

F3 Plan o održivosti projekta (AfterLIFE Plan)

Uspostava Nacionalnog informacijskog sustava za zemljište u Republici Hrvatskoj podrazumijeva dugoročno korištenje, održavanje i unaprijeđenije sustava CROLIS u vremenu nakon završetka projekta LIFE CROLIS.

Programom LIFE predviđena je izrada AfterLIFE Plana. AfterLIFE Plan pružit će sažetak Plana CROLIS-a predviđenog Odlukom VRH, a koji će uključivati procjenu resursa potrebnih za rad svih relevantnih institucija, odgovornosti institucija u razdoblju nakon završetka LIFE projekta. AfterLIFE Plan obuhvatit će sav posao koji je potreban kako bi se osigurala održivost projekta. Na temelju Plana CROLIS-a, AfterLIFE Plan će navesti aktivnosti CROLIS partnera potrebne između 2025. i 2027. na održavanju i nadogradnji CROLIS-a.

Nakon završetka projekta dužna pozornost posvetit će se aktivnostima promicanja sustava CROLIS i njegovih operativnih funkcionalnosti među hrvatskim državnim institucijama, javnošću i relevantnim EU i međunarodnim institucijama.

Sljedeće aktivnosti

F1

Upravljanje projektom

Aktivnost se odnosi na ukupno upravljanje provedbom projekta od strane projektnog tima i odbora uspostavljenih za potrebe projekta u skladu s najvišim kriterijima profesionalnog menadžmenta. Podrazumijeva obveze poput osiguranja revizorskog traga, pripremu redovitih izvješća i izvješća na zahtjev te sveukupno vođenje projekta.

F2

Revizija

Financijsko praćenje napretka projetka i uspostavu sustava računovodstva. U samoj završnici provedbe projekta angažirat će se neovisna vanjska revizorska kuća koja će pregledati cjelokupnu financijsku i ostalu relevantnu projektnu dokumentaciju prije podnošenja završnih izvješća Europskoj komisiji, odnosno izvršnoj agenciji za klimu, infrastrukturu i okoliš.

A1

Uspostava projekta


Aktivnost podrazumijeva organizacijsku i tehničku pripremu sustava za provedbu projekta LIFE CROLIS te zapošljavanje članova projektnog tima.