C Provedbene aktivnosti

C2 Sustav temeljen na uzorku za povijesne LC i LU

Kako bi se ispunio cilj EU od 55% smanjenja emisija do 2030. godine u usporedbi s emisijama u baznoj godini (1990.), potrebni su točni podaci o emisijama/ponorima iz LULUCF sektora. Prema metodologiji IPCC-a, stratifikacija podataka (npr. šumska područja prikazana prema tipovima tla i ekološkim zonama) osigurava točnije procjene emisije/uklanjanja i omogućuje bolje planiranje mjera za smanjenje emisije i povećanje uklanjanja. Prema metodologiji IPCC-a u analizi promjena LC i LU potrebno je prikupiti i povijesne podatke. U tu će se svrhu koristiti povijesni aerofotogrametrijski snimci prikupljeni od 1968. godine do nakon 2020. godine koji će biti raspoređeni u mnogo slojeva slika. Kako bi se povećala pouzdanost interpretacije povijesnih podataka, primjenjivat će se stratifikacija prema visinskim zonama, ekološkim i klimatskim zonama, tipovima tla i područjima poljoprivredne proizvodnje.

Identifikacija promjena LC-a bit će u skladu s razvijenom podatkovnim modelom te će uključivati ​​sljedeće kategorije:

  • šumska područja
  • zemljište pod usjevima podijeljeno na tipove zemljišta pod višegodišnjim usjevima
  • travnjaci
  • močvare (vodene površine)
  • područja naselja
  • ostalo zemljište
  • promjene zemljišnog pokrova između ovih kategorija i podkategorija na temelju praćenja ispitnih parcela u sustavnoj mreži putem ortofoto snimaka tijekom vremena.

Sljedeće aktivnosti

C3

Mapiranje LC i LU za uspostavu praćenja zemljišta

Cilj ove aktivnosti je definirati popis potencijalnih LC i LU podataka za integraciju, a relevantni LULUCF slojevi bit će određeni u skladu s aktivnostima C1 i C2 prema modelu podataka EAGLE

C4

CROLIS baza podataka i provedba usluge

Cilj ove aktivnosti je implementacija fizičke baze
podataka svih relevantnih skupova podataka LC i LU i pružiti ih svim partnerima koristeći srvisno usmjereni pristup.

C5

Izgradnja kapaciteta za izvješćivanje putem CROLIS-a

Cilj je ove aktivnosti provesti mjere kojima će se uspostaviti potrebni ljudski kapaciteti u primjeni CROLIS-a. Baza podataka se razvija kroz inovativni EU pristup praćenja
zemljišta i EAGLE matrice.