C Provedbene aktivnosti

C4 CROLIS baza podataka i provedba usluge

Cilj ove aktivnosti je implementacija fizičke baze podataka svih relevantnih skupova podataka LC i LU koji su prikupljeni i potrebni u projektu i pružiti ih svim partnerima koristeći srvisno usmjereni pristup. Aktivnosti praćenja će biti usklađene i učinkovito koordinirane, a rezultati će biti dostupni za potrebe različitih hrvatskih ministarstava i drugih institucija. Također će olakšati razmjenu podataka s međunarodnim institucijama i Europskom komisijom. Daljnji je cilj izgraditi usklađen postupak validacije za proizvode u skladu sa znanstveno utemeljenim planom validacije.

Za pristup Uslugama unutar projekta važna je zajednička ulazna točka. Prema načelima INSPIRE, izvorni podaci će se i dalje čuvati i održavati unutar institucija koje ih pružaju, ali pristup treba biti otvoren prema dogovorenim standardima korištenjem web servisa. Za one podatke koji su novi i proizvedeni tijekom projekta potrebno je izraditi fizičku bazu podataka. Za kontakt točku servisnim uslugama koristit će se postojeće infrastrukture prostornih podataka (SDI) povezane s INSPIRE- om i njihove povezane usluge.

Sljedeće aktivnosti

C5

Izgradnja kapaciteta za izvješćivanje putem CROLIS-a

Cilj je ove aktivnosti provesti mjere kojima će se uspostaviti potrebni ljudski kapaciteti u primjeni CROLIS-a. Baza podataka se razvija kroz inovativni EU pristup praćenja
zemljišta i EAGLE matrice.

C6

Održivost CROLIS-a

Održivost CROLIS-a osigurat će se Odlukom Vlade Republike Hrvatske kojom će se sve institucije CROLIS-a obvezati na suradnju na provedbi CROLIS-a te Akcijskim planom CROLIS-a koji će biti definiran tom Odlukom.

C1

CROLIS koncept i model podataka

Cilj ove aktivnosti je dizajnirati podatkovni model CROLIS koji je u skladu s europskim standardima, a sve kako bi se ispunili zahtjevi za izvješćivanje LC i LU sektora LULUCF prema UNFCCC, KP, PA i povezanom zakonodavstvu EU.