C Provedbene aktivnosti

C6 Održivost CROLIS-a

Održivost CROLIS-a osigurat će se Odlukom Vlade Republike Hrvatske kojom će se sve institucije CROLIS-a obvezati na suradnju na provedbi CROLIS-a te Akcijskim planom CROLIS- a koji će biti definiran tom Odlukom. Akcijskim planom CROLIS-a definirat će se uloge, odgovornosti, prava i obveze svih CROLIS partnera za održavanje i buduće unaprjeđenje CROLIS-a.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja bit će zaduženo za održavanje CROLIS-a te će na taj način osigurati njegovu trajnu implementaciju i upotrebljivost za široki krug tijela vlasti, donositelja odluka, stručnjaka, nevladinih organizacija i drugih dionika. CROLIS će biti dio Nacionalnog sustava za izvješćivanje o stakleničkim plinovima.

Ova aktivnost ima za cilj prevladati trenutnu situaciju izoliranog stručnog rada u mnoštvu državnih tijela, odjela i drugih organizacija koja se bave korištenjem i praćenjem promjena u korištenju zemljišta bez razmjene znanja i iskustava.

Sljedeće aktivnosti

C1

CROLIS koncept i model podataka

Cilj ove aktivnosti je dizajnirati podatkovni model CROLIS koji je u skladu s europskim standardima, a sve kako bi se ispunili zahtjevi za izvješćivanje LC i LU sektora LULUCF prema UNFCCC, KP, PA i povezanom zakonodavstvu EU.

C2

Sustav temeljen na uzorku za povijesne LC i LU

Kako bi se ispunio cilj EU od 55% smanjenja emisija do 2030. godine u usporedbi s emisijama u baznoj godini (1990.), potrebni su točni podaci o emisijama/ponorima iz LULUCF sektora.

C3

Mapiranje LC i LU za uspostavu praćenja zemljišta

Cilj ove aktivnosti je definirati popis potencijalnih LC i LU podataka za integraciju, a relevantni LULUCF slojevi bit će određeni u skladu s aktivnostima C1 i C2 prema modelu podataka EAGLE