C Provedbene aktivnosti

C3 Mapiranje LC i LU za uspostavu praćenja zemljišta

Cilj ove aktivnosti je definirati popis potencijalnih LC i LU podataka za integraciju, a relevantni LULUCF slojevi bit će određeni u skladu s aktivnostima C.1 i C.2. Prema modelu podataka EAGLE, potrebno je u potpunosti razdvojiti dva modela podataka:

  • LC (čistu karakteristiku pokrivenosti zemlje) i
  • LU (korištenje zemljišta usmjereno na upravljanje).

Postojeći nacionalni podaci bit će dopunjeni trenutno dostupnim i razvijenim COPERNICUS uslugama kao i novim mogućnostima iz besplatno dostupnih podataka Sentinel-2 od 2016. godine nadalje.

Usklađeni pristup CROLIS-a osigurat će resurse u svim ustanovama i značajno poboljšati kvalitetu podataka LC i LU. Zajednički informacijski sustav također će podržati određivanje odgovornosti, resursa i proračuna prema prijedlogu koji će biti dogovoren tijekom provedbe projekta. Također će omogućiti implementaciju LC sustava upozorenja visoke rezolucije za otkrivanje žarišnih točaka i posebno pružiti sve potrebne informacije o području za zahtjeve za procjenu LULUCF-a.

Sljedeće aktivnosti

C4

CROLIS baza podataka i provedba usluge

Cilj ove aktivnosti je implementacija fizičke baze
podataka svih relevantnih skupova podataka LC i LU i pružiti ih svim partnerima koristeći srvisno usmjereni pristup.

C5

Izgradnja kapaciteta za izvješćivanje putem CROLIS-a

Cilj je ove aktivnosti provesti mjere kojima će se uspostaviti potrebni ljudski kapaciteti u primjeni CROLIS-a. Baza podataka se razvija kroz inovativni EU pristup praćenja
zemljišta i EAGLE matrice.

C6

Održivost CROLIS-a

Održivost CROLIS-a osigurat će se Odlukom Vlade Republike Hrvatske kojom će se sve institucije CROLIS-a obvezati na suradnju na provedbi CROLIS-a te Akcijskim planom CROLIS-a koji će biti definiran tom Odlukom.