D Praćenje utjecaja projektnih aktivnosti

D1 Praćenje i mjerenje ključnih pokazatelja uspješnosti

Projekti iz prioritetnog područja Upravljanje i informacije na području klime usmjereni su na podizanje svijesti te ostvarivanje potpore javnosti i dionika za provedbu mjera za ublažavanje klimatskih promjena te prilagodbu na njih, razvoj klimatskih strategija i novih političkih mjera za njihovo provođenje, primjenu zakonodavstava kao i poticanje prelaska na nove tehnologije za postizanje klimatskih ciljeva Europske unije.

Projekt LIFE CROLIS vodi se unutar navedenog prioritetnog područja. Projektom je predviđeno je praćenje realizacije projekta putem ključnih pokazatelja uspješnosti (Key performance indicators – KPI) upravo za to prioritetno područje.

Uspješnost provedbe cjelokupnog  programa i izvješćivanje nužno za procjenu uspješnosti pojedinih potprograma na EU razini zahtjeva mogućnost usporedbe ostvarenih rezultata projekata unutar svakog od prioritetnih područja Programa LIFE. Zato su ključni pokazatelji uspješnosti dijelom su zadani u okviru Programa LIFE.

Uz opće ključne pokazatelje uspješnosti projekt LIFE CROLIS ima i niz specifičnih ciljeva vezanih uz ostvarivanje predviđenih ciljeva projekta.

Sljedeće aktivnosti

D2

Praćenje socio-ekonomskog učinka projekta

Za potrebe izvješćivanja u sektoru Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva prema metodologiji Međuvladinog panela o klimatskim promjenama, prikupljene podatke o promjenama pokrova zemljišta je potrebno razvrstati u šest kategorija.

E1

Diseminacija rezultata

Izrada Komunikacijske strategije koja će definirati ciljanu publiku i komunikacijske alate koji će se koristiti u komunikaciji projekta. Definiranjem ciljane publike započet će rad na podizanju svijesti o projektnoj problematici i benefitima koje će sustav CROLIS omogućiti korisnicima nakon uspostave.

E2

Povezivanje s drugim projektima

Tijekom provedbe ove aktivnosti projekt LIFE CROLIS povezat će se sa sličnim i srodnim projektima u Europskoj uniji i inozemstvu sa ciljem prenošenja znanja i umrežavanja stručnjaka. Poseban naglasak u diseminaciji rezultata bit će usmjeren prema državama jugoistočne Europe.