E Komunikacija i diseminacija rezultata

E1 Diseminacija rezultata

Na temelju Komunikacijske strategije prezentacija projekta i diseminacija rezultata planirana na više različitih načina.

Ova internetska stranica samo je jedan od oblika komunikacije, prezentacije projekta i njegovih rezultata.

Uz internetsku stranicu planirano je izdavanje brošure i letaka te niza drugih promotivnih materijala koji koriste logo projekta i logo Programa LIFE.

Uz navedeno promocija projekta planirana je putem održavanja tri događaja vidljivosti (Visibility eventa) tijekom trajanja projekta. Na tim događajima predviđeno je sudjelovanje predstavnika različitih državnih institucija, znanstvenika i predstavnika nevladinih udruga građana. Uz sudjelovanje članova savjetodavnog odbora projekta predviđeno je sudjelovanje predstavnika iz susjednih država i država jugoistočne Europe (Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije) te predstavnika projekata slične tematike. 

Tijekom trajanja projekta predviđena je prezentacija projekta uz sudjelovanje stručnjaka s projekta LIFE CROLIS na različitim konferencijama i kongresima na području Europske unije.

Dodatni oblik promocije projekta i informiranja šire zainteresirane javnosti provest će se putem održavanja ciljanih radionica za predstavnike stručnih službi lokalnih i regionalnih vlasti koji će u budućnosti biti u prilici koristiti usluge sustava CROLIS.

Sljedeće aktivnosti

E2

Povezivanje s drugim projektima

Izrada Komunikacijske strategije koja će definirati ciljanu publiku i komunikacijske alate koji će se koristiti u komunikaciji projekta. Definiranjem ciljane publike započet će rad na podizanju svijesti o projektnoj problematici i benefitima koje će sustav CROLIS omogućiti korisnicima nakon uspostave.

F1

Upravljanje projektom

Ukupno upravljanje provedbom projekta od strane projektnog tima i odbora uspostavljenih za potrebe projekta u skladu s najvišim kriterijima profesionalnog menadžmenta. Podrazumijeva obveze poput osiguranja revizorskog traga, pripremu redovitih izvješća i izvješća na zahtjev te sveukupno vođenje projekta.

F2

Revizija

Financijsko praćenje napretka projetka i uspostavu sustava računovodstva. U samoj završnici provedbe projekta angažirat će se neovisna vanjska revizorska kuća koja će pregledati cjelokupnu financijsku i ostalu relevantnu projektnu dokumentaciju prije podnošenja završnih izvješća Europskoj komisiji, odnosno izvršnoj agenciji za klimu, infrastrukturu i okoliš.