D Praćenje utjecaja projektnih aktivnosti

D2 Praćenje socio-ekonomskog učinka projekta

Program LIFE Europske unije u prioritetnom području „Upravljanje i informacije na području klime“ podržava projekte koji su usmjereni na podizanje svijesti te ostvarivanje potpore javnosti i dionika za provedbu mjera za ublažavanje klimatskih promjena te prilagodbu na njih, razvoj klimatskih strategija i novih političkih mjera za njihovo provođenje, primjenu zakonodavstava kao i poticanje prelaska na nove tehnologije za postizanje klimatskih ciljeva Europske unije.

Projektnom aktivnošću D2 „Praćenje socio-ekonomskog učinka projekta LIFE CROLIS” predviđeno je praćenje socioekonomskih učinaka nakon njegova završetka. Predmetna socioekonomska analiza projekta i njegovih učinaka odnosi se na procjenu njegova utjecaja na društvenoj i ekonomskoj razini. Ova analiza pomaže donositeljima odluka u donošenju informiranih odluka i osiguranju da se projekt provodi na način koji maksimizira koristi za društvo. Praćenje učinaka projekta nakon njegova završetka treba pomoći u donošenju odluka o održavanju i daljnjoj nadogradnji sustava CROLIS i obuhvata prostornih podataka prema budućim potrebama izvješćivanja putem sustava CROLIS.

U procjeni socio-ekonomskog učinka projekta identificirano je pet ključnih područja u kojima se može procijeniti taj učinak s razumnim stupnjem točnosti:

  • Zapošljavanje stručnjaka
  • Učenje i unaprjeđenje znanja
  • Pohrana ugljika
  • Uporaba šumske i poljoprivredne biomase
  • Poboljšanja u prostornom planiranju

Sljedeće aktivnosti

D1

Praćenje i mjerenje ključnih pokazatelja uspješnosti

Ovom aktivnošću predviđeno je praćenje realizacije ključnih pokazatelja uspješnosti. Uz to, podrazumijeva se i konstantno praćenje mogućih rizika te poduzimanje pravovremenih koraka kako bi se isti otklonili bez ozbiljnijih posljedica na provedbu projekta.

E1

Diseminacija rezultata

Izrada Komunikacijske strategije koja će definirati ciljanu publiku i komunikacijske alate koji će se koristiti u komunikaciji projekta. Definiranjem ciljane publike započet će rad na podizanju svijesti o projektnoj problematici i benefitima koje će sustav CROLIS omogućiti korisnicima nakon uspostave.

E2

Povezivanje s drugim projektima

Tijekom provedbe ove aktivnosti projekt LIFE CROLIS povezat će se sa sličnim i srodnim projektima u Europskoj uniji i inozemstvu sa ciljem prenošenja znanja i umrežavanja stručnjaka. Poseban naglasak u diseminaciji rezultata bit će usmjeren prema državama jugoistočne Europe.