D Praćenje utjecaja projektnih aktivnosti

D2 Praćenje socio-ekonomskog učinka projekta

U procjeni socio-ekonomskog učinka projekta identificirano je pet ključnih područja u kojima se može procijeniti taj učinak s razumnim stupnjem točnosti:

  • Zapošljavanje stručnjaka
  • Učenje i unaprjeđenje znanja
  • Pohrana ugljika
  • Uporaba šumske i poljoprivredne biomase
  • Poboljšanja u prostornom planiranju

Sljedeće aktivnosti

D1

Praćenje i mjerenje ključnih pokazatelja uspješnosti

Ovom aktivnošću predviđeno je praćenje realizacije ključnih pokazatelja uspješnosti. Uz to, podrazumijeva se i konstantno praćenje mogućih rizika te poduzimanje pravovremenih koraka kako bi se isti otklonili bez ozbiljnijih posljedica na provedbu projekta.

E1

Diseminacija rezultata

Izrada Komunikacijske strategije koja će definirati ciljanu publiku i komunikacijske alate koji će se koristiti u komunikaciji projekta. Definiranjem ciljane publike započet će rad na podizanju svijesti o projektnoj problematici i benefitima koje će sustav CROLIS omogućiti korisnicima nakon uspostave.

E2

Povezivanje s drugim projektima

Tijekom provedbe ove aktivnosti projekt LIFE CROLIS povezat će se sa sličnim i srodnim projektima u Europskoj uniji i inozemstvu sa ciljem prenošenja znanja i umrežavanja stručnjaka. Poseban naglasak u diseminaciji rezultata bit će usmjeren prema državama jugoistočne Europe.