E Komunikacija i diseminacija rezultata

Rezultati E1 – Diseminacija rezultata

Rezultati Podaktivnosti E1-S1

Predstavljanje projekta LIFE CROLIS u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 3. listopada 2023. godine

U okviru Projektne aktivnosti E1 „Diseminacija rezultata“, pod-aktivnsot 1. „Komunikacijska strategija“ prvo predstavljanje projekta LIFE CROLIS (od tri planirana) održan je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 3. listopada 2023. godine.

Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, predstavnici raznih hrvatskih institucija (kao što su ministarstva, agencije, znanstvene institucije, regionalne samouprave, nevladine organizacije itd.) pozvani su na predstavljanje projekta.

Na predstavljanju je sudjelovalo 99 pozvanih osoba iz međunarodnih, državnih i regionalnih tijela i institucija, akademske zajednice, nevladinog sektora, predstavnika privatnog sektora (konzultanti) i osoba zaposlenih na Projektu.

Predstavljanje projekta je svečano otvorio je g. Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Pozdravnu riječ uputio je i g. Goran Ivanović, zastupnik u Hrvatskom saboru.

Pozivu su se odazvala četiri od pet pozvanih predstavnika susjednih država: dr. sc. Hamid Čustović (BiH), g. Nebojša Redžić (Srbija), g. Duško Mrdak (Crna Gora) i g. Ljupče Nestorovski (Sjeverna Makedonija).

Dva EU stručnjaka za LULUFC sudjelovala su na događaju: g. Tobias Langanke (Europska agencija za okoliš) i gđa. dr.sc. Valeria Forlin (Glavna uprava za klimatsku politiku, on-line uključenje).

Gđa dr.sc. Agata Hościło (Poljska, projekt InCoNaDa) kao jedna od dvije pozvane predstavnice sličnih projekata u EU prisustvovala je događaju sa kratkom prezentacijom svoga projekta.

Mjesto održavanja, promotivni materijali i prezentacije bili su usklađeni sa standardom vizualnog identiteta projekta te su na vidljiv način prezentirali logo projekta LIFE CROLIS i logo EU programa LIFE.

Medijska vidljivost osigurana je najavom Predstavljanja projekta i popraćena u hrvatskim medijima.

Informacije o Prezentaciji LIFE CROLIS i prezentacijama objavljene su na web stranici projekta: www.lifecrolis.hr.

Troškovi radionice su uključivali:

1. Iznajmljivanje opreme

2. Troškovi cateringa

3. Putni troškovi i troškovi smještaja stranih gostiju

4. Simultano prevođenje (prevoditelji HR/EN)

Iscrpno izvješće o Predstavljanju projekta LIFE CROLIS od 3. listopada 2023. dostupno je ovdje:

Dnevni red predstavljanja: link

Prezentacije:

 1. Projekt LIFEC CROLIS, Višnja Grgasović, MINGOR
 2. LULUCF Sektor i projekt LIFE CROLIS, dr.sc. Vladimir Jelavić i Delfa Radoš, EKONERG d.o.o.
 3. Proposal for an EU Regulation on Carbon Removals Certification, Valeria Forlin, PhD, EC DG CLIMA
 4. EAGLE concept and its application in the LIFE CROLIS project, Gebhard Banko, EEA
 5. Projekt LIFE CROLIS, Domagoj Stjepan Krnjak, MINGOR, PWT
 6. Klimatske promjene, EU i nacionalne odredbe, Vlatka Palčić, MINGOR
 7. LIFE CROLIS kao dio Informacijskog sustava zaštite okoliša, Branimir Pavlinec, MINGOR, ZZOP
 8. Izrada Land use sloja za Hrvatsku (2020.), Nino Malešić, EKONERG d.o.o.
 9. Izazovi uspostave ARKOD+ (plus) I CROLIS (vektorskih) LU slojeva, Mladen Majcen, APPRRR
 10. Državna geodetska uprava i CROLIS projekt: Izrada nDSM-a za RH, Tomislav Ciceli, DGU
 11. Razvoj Land cover metodologije za Hrvatsku (2020.) – prikaz prvih rezultata, Nino Malešić, EKONERG d.o.o.
 12. Podaci Hrvatskih šuma d.o.o. i LIFE CROLIS project, Goran Kovač, HŠ
 13. Enhancing the user uptake of Land Cover / Land Use information derived from the integration of Copernicus services and national databases – „InCoNaDa” Project

Rezultati Pod-aktivnosti E1-S2

Rezultati Pod-aktivnosti E1-S3

LIFE CROLIS radionica sa stručnjacima i dionicima u Vukovaru5. rujna 2023.

U okviru Projektne aktivnosti E1 „Diseminacija rezultata“, pod-aktivnost 3. „Radionice sa stručnjacima i dionicima“ prva (od dvije planirane) radionica održana je u Vukovaru (Tip 1) 5. rujna 2023. godine.

Na radionici je sudjelovalo 26 pozvanih osoba iz državnih, regionalnih i lokalnih institucija, akademske zajednice, nevladinog sektora i gospodarstva.

Na početku radionice sudionici su ispunili upitnik iz projektne aktivnosti D1 „Praćenje i mjerenje pokazatelja uspješnosti“.

Prezentacije zakonodavnog okvira, opsega projekta i posebnih projektnih aktivnosti održali su predstavnici Hrvatske zajednice za monitoring zemljišta, stručnjaci te predstavnici državnih tijela i partnerskih institucija uključenih u provedbu projekta LIFE CROLIS. Na radionici je sudjelovalo 10 predavača i 2 člana radnog tima projekta.

U raspravi koja je uslijedila izlaganja su pojašnjena, a komentari, sugestije i primjedbe iz rasprave sadržane u zaključcima koristit će se u daljnjem razvoju projekta.

Radionica je najavljena i medijski popraćena od strane hrvatskih medija.

Više informacija priloženo je u Izvješću o održanoj radionici (tip 1) u Vukovaru.

Prezentacije s održane radionice dostupne su ovdje:

Sljedeći rezultati

Rezultati E2

Povezivanje s drugim projektima

Rezultati F1

Upravljanje projektom