F Upravljanje projektom

Rezultati F3 – Plan o održivosti projekta (AfterLIFE Plan)

Rezultati Podaktivnosti F3-S1

Rezultati Podaktivnosti F3-S2

Rezultati Podaktivnosti F3-S3

Rezultati Podaktivnosti F3-S4

Rezultati Podaktivnosti F3-S5

Rezultati Podaktivnosti F3-S6

Sljedeći rezultati

Rezultati A1

Uspostava projekta

Rezultati A2

Nabava informatičke opreme za potrebe CROLIS-a