D Praćenje utjecaja projektnih aktivnosti

Rezultati D2 – Praćenje socio-ekonomskog učinka projekta

Rezultati Podaktivnosti D2-S1

Rezultati Podaktivnosti D2-S2

Rezultati Podaktivnosti D2-S3

Rezultati Podaktivnosti D2-S4

Rezultati Podaktivnosti D2-S5

Rezultati Podaktivnosti D3-S6

Sljedeći rezultati

Rezultati E1

Diseminacija rezultata

Rezultati E2

Povezivanje s drugim projektima