C Provedbene aktivnosti

Rezultati C6 – Održivost CROLIS-a

Rezultati Podaktivnosti C6-S1

Rezultati Podaktivnosti C6-S2

Rezultati Podaktivnosti C6-S3

Rezultati Podaktivnosti C6-S4

Rezultati Podaktivnosti C6-S5

Rezultati Podaktivnosti C6-S6

Sljedeći rezultati

Rezultati D1

Praćenje i mjerenje ključnih pokazatelja uspješnosti

Rezultati D2

Praćenje socio-ekonomskog učinka projekta