13.7.2023.

Održan webinar s tematski bliskim EU projektima

U sklopu Aktivnosti E.2. Povezivanje s drugim projektima 7. veljače održan je webinar s predstavnicima dvaju projekata – španjolskim SIOSE i slovenskim projektom LIFE IP CARE4CLIMATE.

Uz predstavnike ova dva projekta na webinaru je sudjelovao i Raul Radu, istraživač Rumunjskog nacionalnog instituta za razvoj i istraživanja u šumarstvu ”Marin Dracea”. Ovim se sastankom, na kojem je sudjelovalo desetak stručnjaka s projekta CROLIS, nastojalo se razmijeniti iskustva i znanja stečena u provedbi različitih projekta i istraživanja te na taj način unaprijediti rad na uspostavi CROLIS-a. Svaki od sudionika ukratko je u 15 minutnoj prezentaciji predstavio svoj projekt i istraživački rad. Voditelj projekta LIFE CROLIS Domagoj Stjepan Krnjak ukratko je predstavio projekt LIFE CROLIS i njegove dosadašnje rezultate.

Kako je u prezentaciji istaknuo Julian Delgado Hernandez, voditelj projekta SIOSE, španjolskim projektom SIOSE, koji je započeo još 2004. godine, željelo se uspostaviti referentnu geoprostornu informacijsku infrastrukturu za multidisciplinarnu upotrebu. Ono što je interesantno u projektu SIOSE je sustavan rad španjolskih vlasti na dugoročnom razvoju i stalnom poboljšanju višerazinskog i multidisciplinarnog sustava koji je stvorio sveobuhvatnu jedinstvenu bazu geoprostornih informacija u Španjolskoj namijenjenu korištenju za najrazličitije namijene.

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE usmjeren je na podizanje razine svijesti putem organizacije edukacija i treninga ključnih dionika, podupirući na taj način implementaciju mjera za ostvarenje ciljeva smanjenja emisija stakleničkih plinova u Republici Sloveniji do 2020., odnosno 2030. godine. U projektu sudjeluje 15 partnera iz javnog i privatnog sektora te nevladinih organizacija, a jedan od njih je i Institut za šumarstvo ispred kojeg je na webinaru sudjelovao Boštjan Mali.   

Raul Radu radi na istraživanjima koja su od interesa za projekt LIFE CROLIS pogotovo u području geostatistike i razvoja metodologije u određivanju broja uzoraka georefernciranih točaka za praćenje promjena u korištenju zemljišta. Predstavio je ukratko radi i projekte na kojima radi te moguća rješenja za uspostavu sličnog sustava za obradu podataka u šumarstvu u Rumunjskoj za potrebe izvješćivanja u sektoru LULUCF.

U diskusiji koja je uslijedila sudionici su raspravili o različitim tehničkim detaljima projekata te savjetima o pristupima rješavanja određenih tehničkih i provedbenih problema s kojima se u svom radu susreću.

Na kraju webinara svi su sudionici izrazili želju i spremnost za daljnju komunikaciju i razmjenu znanja te potencijalno povezivanje kroz nove inicijative.

Prezentacije su dostupne na poveznicama:

Podjeli ovu novost koristeći: