25.05.2022.

Projekt LIFE CROLIS predstavljen na LIFE INFO Danu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao Nacionalna kontakt točka za Program LIFE EU-a u suradnji s Europskom izvršnom agencijom za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) 25. svibnja 2022. godine organiziralo je LIFE Info Dan.

Povod organizaciji LIFE Info Dana je objava LIFE natječaja za 2022. godinu, a tijekom hibridno organiziranog susreta sudionicima su predstavljene mogućnosti financiranja iz Programa LIFE i noviteti ovogodišnjeg LIFE natječaja koji je objavljen 17. svibnja. Potencijalni prijavitelji mogli su dobiti  informacije o mogućnostima nacionalnog sufinanciranja, a predstavnici nekoliko domaćih LIFE projekata održali su prezentacije o svojim projektnim iskustvima. Među njima bio je i g. Domagoj Stjepan Krnjak, voditelj projekta LIFE CROLIS koji se u svom predavanju osvrnuo na najveće izazove tijekom dosadašnje provedbe projekta: „Kao jedan od najvećih, ako ne i najveći, izazov do sada pokazao se postupak javne nabave. Vjerujem da i mnogi drugi imaju ista ili slična iskustva, pa bih svakako savjetovao potencijalnim prijaviteljima da prilikom pripreme projektnog prijedloga imaju na umu da se radi o postupku, pogotovo ako se radi o velikim procijenjenim vrijednostima nabave, za koji treba vremena. Uz taj, spomenuo bih još jedan realan rizik, a to je nedovoljna brzina državne administracije, pa na sve to treba računati prilikom pripreme projekta“.

Uz LIFE CROLIS, predstavljeni su i projekti LIFE CONTRA Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj te LIFE4Greenbroadband – Sustavom slobodnog hlađenja i solarnim panelima do uštede energije i smanjenja emisije CO2 u elektroničkoj komunikacijskoj mreži.

Podjeli ovu novost koristeći: