17.09.2021

Model analize podataka o šumskom zemljištu na primjeru Ličko – senjske županije

Dana 17. rujna 2021. godine, u organizaciji Hrvatskih šuma održana je radionica za projektne partnere na temu analize prostornih podataka o šumama i šumskom zemljištu Ličko – senjske županije prema kategorijama korištenja zemljišta (LU).

Na radionici su stručnjaci iz Hrvatskih šuma, g. Goran Kovač, viši stručni suradnik za uređivanje šuma, g. Vladimir Grgesina, stručni suradnik pripreme podataka za geografsko informacijski sustav Hrvatskihšuma i g. Davor Šelendić, samostalni stručni suradnik pripreme podataka za geografskoinformacijski sustav Hrvatskih šuma, predstavili svoje viđenje interpretacije prostornih podataka o šumskom zemljištu Ličko – senjske županije koristeći vektorske podatke pripremljene za izradu Šumskogospodarskih planova. Kako su istaknuli u prezentaciji, kao osnovna prostorna jedinica trebao bi se smatrati poligon koji predstavlja šumsku sastojinu ili neku drugu neobraslu površinu koja se nalazi u Šumskogospodarskoj osnovi, planu na temelju kojeg se gospodari šumama i šumskim zemljištem u Republici Hrvatskoj. U Ličko – senjskoj županiji obrađeno je 19.202 ha poligona prosječne površine 18.1 ha, odnosno, ukupno je obrađena površina od 347,837 ha.

Na temelju podataka utvrđenih terestričkim izmjerama i procjenama te u skladu sasmjernicama i definicijama zemljišta Međuvladinog panela o klimatskim promjenama prepoznate su slijedeće kategorije korištenja zemljišta (LU): šume, koje obuhvaćaju 292.238 ha, travnjaci s obuhvatom od 37.844 ha, infrastruktura koja obuhvaća područje od 2.500 ha te ostalo zemljište koja se rasprostire na 5.300 ha. Također su predstavljene i podkategorije (stratumi) zemljišta te kategorizacija zemljišta prema visinskim klasama za obraslo zemljište.

Putem ove online radionice nastojalo se partnerima – Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) i Ekonergu d.o.o., predstaviti model interpretacije prostornih podataka kako ga vide u Hrvatskim šumama, a sve kako bi se usporedbom s rezultatima partnerskih modela moglo unaprijediti postojeća saznanja. Bit će to osobito važno u provedbi projektne aktivnosti C2 Sustav za povijesne podatke o pokrovu zemljišta (LC) i korištenju zemljišta (LU) baziran na uzorku i C3 Mapiranje kategorija pokrova zemljišta (LC) i kategorija korištenja zemljišta (LU).

Podjeli ovu novost koristeći: