Nakon  deset mjeseci provedbe, pilot projekt za podršku izrade ARKOD+ (plus) i CROLIS LU inicijalnog sloja uspješno je priveden kraju. Dana 15. ožujka 2024. godine isporučena je zadnja isporuka iz radnog  paketa WP7 koji je obuhvaćao korektivno tromjesečno održavanje prostornih podataka i WEB GIS aplikacije. Pilot projekt proveden je u sklopu aktivnosti C3 Mapiranje kategorija pokrova zemljišta i kategorija korištenja zemljišta, a njime je ukupno realizirano sedam radnih paketa:

WP1: Analiza potrebnih ulaznih podataka i prostornih podloga, prijedlozi metodologije provedbe

WP2: Izrada i provedba najmanje dva prijedloga algoritama za provedbu nadzirane automatske klasifikacije na odabranim zonama

WP3: Analiza i testiranje rezultata provedenih klasifikacija na odabranim zonama

WP4: Odabir algoritama i provedba odabranih algoritama na cijelom teritoriju RH

WP5: Prijedlozi za buduće metode i vrste provedbe terenskih obilazaka i pripreme „ground truth“ podataka

WP6: GIS preglednik i završno izviješće i prezentacija

WP7: Korektivno održavanje

Ciljani rezultati isporuka su bili stručni izvještaji u domeni daljinskih istraživanja koji će poslužiti kao značajni dokumenti za daljnju pripremu potrebnih specifikacija za izgradnju informacijskog sustava. Pored navedenog, predmet isporuka su i prostorni podaci koji su rezultat testnih analiza i obrade izvornih prostornih podataka. Rezultati istraživanja satelitskih podataka (Sentinel2) su inicijalni  ARKOD  plus prostorni podaci, odnosno poljoprivredne površina izvan ARKOD sustava i izrađen LU sloj zemljišta s osnovnim klasama za cjelokupno područje Republike Hrvatske.

Tijekom cijelog trajanja projekta djelatnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju aktivno su sudjelovali u pripremi izvornih trening podataka, validaciji i verifikaciji isporučenih podataka te su sa odabranim izvršiteljima usluge  uspostavili kvalitetnu i plodonosnu suradnju.

Zaključak dobiven provedbom ovog projekta je da je za produkciju što kvalitetnijih rezultata ARKOD plus i i inicijalnog LU sloja potrebno pripremiti najkvalitetnije moguće ulazne prostorne podatke. Zbog toga će  Agencija za plaćanja u narednom razdoblju pokrenuti aktivnosti vektorizacije trening podataka, uzevši u obzir činjenicu da je kvalitetan ulazni podatak osnovni preduvjet za uspješnu uspostavu metodologije obrade satelitskih podataka za potrebe evidencije automatske klasifikacije poljoprivrednog zemljišta izvan ARKOD sustava, kao i načina korištenja ostalog zemljišta u RH.