Predstavljanje članova Savjetodavnog odbora LIFE CROLIS projekta

Dr.sc. Geoff Smith radi kao direktor i konzultant u tvrtki za promatranje Zemlje sa sjedištem u Cambridgeu u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Tvrtka omogućuje i savjetuje klijente kako isporučiti upotrebljive, točne i pouzdane informacije o okolišu iz podataka daljinskog istraživanja / promatranja Zemlje radeći na sučelju između korisnika, pružatelja usluga i tehnoloških inovatora.

Dr.sc. Smith, molimo Vas da se ukratko predstavite našoj javnosti?

Moje iskustvo je u prirodnim znanostima, onima koje se bave neživim sustavima, dok sam diplomu stekao na studijima znanosti o okolišu, primijenjenoj geografiji, daljinskom promatranju, obradi slike i aplikacijama. Također sam završio doktorat iz slikovne spektroskopije, proučavajući temeljne interakcije zračenja s vegetacijom i drugim površinskim materijalima. Navedene stručne kvalifikacije su me dovele do karijere u praktičnoj primjeni podataka o promatranju Zemlje u sklopu sustava za mjerenje i praćenje okoliša. S posebnim fokusom na pokrov zemljišta, iskoristio sam tehnologiju u upravljanju i provedbi malih i širih zadataka kartiranja okoliša. Dosad sam sudjelovao u sveučilišnim projektima, vladinim istraživanjima i u privatnom sektoru vezano uz Ujedinjeno Kraljevstvo, Europsku uniju i međunarodne organizacije.

Koji su razlozi bili odlučujući da prihvatite poziciju člana Savjetodavnog odbora LIFE CROLIS projekta?

Otprilike na prijelazu stoljeća vodio sam britanski tim za kartiranje zemljišnog pokrova u sklopu vladine istraživačke agencije koja se usredotočila na razvoj vrhunskih kartografskih proizvoda za podršku širokom rasponu ekoloških aplikacija. Tijekom posljednja dva desetljeća također sam bio snažno uključen u razvoj vezan uz program Copernicus (i njegovog prethodnika GMES-a), osiguravajući podatke za svemirsku komponentu programa Copernicus (uglavnom Sentinel-2, i Copernicus Land Monitoring Service (CLMS)). Pomogao sam u dizajnu specifikacija proizvoda za CLMS slojeve i bio sam dio doprinosa Ujedinjenog Kraljevstva europskoj karti pokrova zemljišta CORINE. Dok je Ujedinjeno Kraljevstvo još bilo dio EU-a, bio sam njegov predstavnik u Europskoj agenciji za okoliš (EEA) savjetujući o zemljišnom pokrovu i ostao sam dio EAGLE grupe promičući harmonizaciju i interoperabilnost informacijskih sustava za praćenje zemljišta država članica.

Na temelju moje kvalifikacije i opisanog iskustva, imam snažnu želju podržati razvoj stvarne primjene promatranja Zemlje koja cilja na pitanja okoliša i na kraju rješava neke od ključnih izazova s ​​kojima se čovječanstvo suočava, kao što su krize vezane uz klimu i očuvanje bioraznolikosti. Ciljevi CROLIS-a stoga su dobro usklađeni s mojima i nadam se da mogu prenijeti svoje iskustvo novoj generaciji stručnjaka koji se pridružuju ovom području u onome što je opisano kao zlatno doba promatranja Zemlje. Pionirski projekti kao što je LIFE CROLIS su atraktivni jer imaju za cilj nadogradnju ove nove ere dostupnosti podataka promatranja Zemlje, ali i njihovu integraciju u postojeće sustave upravljanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Stoga mi je čast biti dio savjetnika projekta LIFE CROLIS kako bih prenio svoje iskustvo i vidio kako se takvi pristupi mogu primijeniti na nacionalnoj razini.

Podjeli ovu novost koristeći: