13.7.2023.

LIFE CROLIS predstavljen u Kopenhagenu

Foto: Hrvatski sabor

Projekt LIFE CROLIS predstavljen je na LULUCF radionici održanoj 18. i 19. prosinca u Kopenhagenu u organizaciji Glavne uprave za klimatsku politiku Europske komisije.

Radionica je bila namijenjena širem krugu stručnjaka i administratora zaduženih za vođenje nacionalnih registara emisija te stručnjaka i djelatnika raznih nacionalnih agencija koji rade na razvoju politika u različitim sektorima povezanima sa sektorom LULUCF. Radionica je organizirana u hibridnom obliku s više od 70 sudionika u Kopenhagenu te s gotovo istim brojem sudionika koje su sudjelovali online.

Izmjenom Uredbe o LULUCF-u iz 2023. uveden je cilj EU-a za ponore ugljika u LULUCF sektoru od –310 milijuna tona CO2 ekvivalenta do 2030., koji će se provesti obvezujućim nacionalnim ciljevima neto uklanjanja. Ključni dio revizija Uredbe odnosi se na poboljšano upravljanje i praćenje pomoću novih tehnologija za praćenje zemljišta i ponovnu uporabu geografski eksplicitnih skupova podataka kao što su oni iz Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP).

Na interaktivnoj radionici organiziranoj kako bi se olakšala razmjena praktičnih znanja i primjera najbolje prakse predstavljen je sadržaj novog, pristupačnog Priručnika s objašnjenjem koncepata korisnih pravila provedbe revidirane Uredbe o LULUCF-u.

Dr.sc. Vladimir Jelavić iz projektnog partnera EKONERG d.o.o. prezentirao je projekt LIFE CROLIS, upoznavši sudionike s prvim rezultatima projekta te izazovima s kojima se projekt suočava u svojoj provedbi.

Uz projekt LIFE CROLIS predstavljeno je još 11 drugih aktivnosti i projekata usmjerenih na ostvarivanje ciljeva novog EU zakonodavstva iz paketa „Spremni za 55%“, pogotovo nove Uredbe o LULUCF-u.

Radionica je bila podijeljena u tri tematska bloka: – sinergije i mogućnosti za planiranje i provedbu poljoprivredne i politike gospodarenja šumama, – omogućavanje oblikovanja politike u području šumarstva i poljoprivrede s poboljšanim geografski eksplicitnim podacima, – pojačano praćenje područja koja podliježu zaštiti i visokoj vrijednosti biološke raznolikosti.

Uz svaku temu nakon inicijalnih prezentacija uslijedile su rasprave sudionika podijeljenih u nekoliko skupina u kojima su razmijenjena iskustva i istaknuti problemi s kojima se osobe uključene u ovo područje izvješćivanja nose u svom radu. 

Radionica je bila i korisna za razmjenu mišljenja i iskustava između različitih dionika konferencije te za proširivanje mreže suradnje između različitih europskih projekata u sektoru LULUCF-a.

Zaključci i preporuke radionice zajedno s prezentacijama i novim priručnikom bit će dostupne na stranicama Glavne uprave za klimatsku politiku Europske komisije.

Podjeli ovu novost koristeći: