13.7.2023.

Predstavljanje članova Savjetodavnog odbora LIFE CROLIS projekta

Zadovoljstvo nam je predstaviti članove Savjetodavnog odbora projekta LIFE CROLIS. Oni su dobro poznati i iskusni znanstvenici čiji je istraživački interes područje praćenja zemljišta, korištenja zemljišta, daljinsko praćenje te srodna područja.

Gebhard Banko je renomirani stručnjak u području praćenja zemljišta koji je magistrirao šumarstvo na Sveučilištu poljoprivrednih znanosti 1996. godine. Od tada je svoju znanstvenu i profesionalnu karijeru razvijao kao asistent na Institutu za istraživanje, daljinska istraživanja i informacije o zemljištu na Sveučilištu poljoprivrednih znanosti u Beču. Gebhard Banko također je nagrađen Mikhalevichevom stipendijom Međunarodnog instituta za naprednu analizu sustava.

Gospodine Banko, u nekoliko kratkih rečenica upoznajte nas sa svojom profesionalnom karijerom.

Od 2002. do 2018. bio sam zamjenik pročelnika, a tijekom 2019. vršitelj dužnosti voditelja Odjela za bioraznolikost i zaštitu prirode, kao i voditelj austrijskog ažuriranja CORINE – projekta baze podataka o zemljišnom pokrovu pri Austrijskoj agenciji za okoliš i Nacionalnom referentnom centru za analizu zemljišnog pokrova i prostora u mreži EiONET u Europskom gospodarskom prostoru. Također sam zadužen za koordinaciju sudjelovanja Austrijske agencije za okoliš u projektima koji se odnose na promatranje Zemljine površine u okviru programa Copernicus te za koordinaciju korisnika u kopnenom informacijskom sustavu Austrije (LISA). Koordinirao sam rad Europske agencije za okoliš na kartiranju ekosustava i poljoprivrednog zemljišta visoke okolišne vrijednosti. Osim toga, 2018. sudjelovao sam kao delegat na COP 14 UN-ove konvencije o biološkoj raznolikosti, a 2020. imenovan sam voditeljem tima za daljinska istraživanja unutar Austrijske agencije za okoliš.

Koji su razlozi bili ključni da prihvatite ulogu člana Savjetodavnog odbora projekta LIFE CROLIS?

Kao stručnjak za praćenje zemljišta, posjedujem široki pregled nacionalnih, europskih i međunarodnih izazova kada je riječ o praćenju pokrova i upotrebe zemljišta uz pomoć podataka prikupljenim praćenjem na daljinu. Dugogodišnje sudjelovanje u radu EEA/EAGLE grupe učvrstilo je moje znanje o semantičkom strukturiranju informacija o praćenju pokrova i korištenja zemljišta. To je dovelo do razvoja nacionalnog sustava za praćenje zemljišta u Austriji, počevši već 2004. s projektom o zatvaranju površine tla, nakon čega su slijedili nacionalni projekti koji integriraju Copernicus podatke (LISA). U isto vrijeme, moj angažman u Nacionalnom referentnom centru za pokrov zemljišta doveo je do daljnjeg razvoja modela podataka EAGLE, imajući u vidu i međunarodni standard ISO-LCML. Obzirom na budući razvoj sustava CORINE, ponuđeno mi je da sudjelujem u definiranju budućih stručnih specifikacija i temelja koji bi trebali služiti kao primarni ulazni podaci za pokazne primjere koje Europska agencija za okoliš želi razviti za ključna područja javnih politika (klima, bioraznolikost i poljoprivreda). i poljoprivreda). Kako se LULUCF instanca pokazala kao glavni fokus CLC + okosnice, razvili smo pojednostavljene verzije LULUCF-a izvedene iz Copernicus podataka i to uglavnom HRL slojeva unutar Europskog tematskog centra za digitalne informacije (koji vodi Austrijska savezna agencija za okoliš). Paralelno, sudjelovanje u studijama o organskim tlima u Austriji u okviru LULUCF-a proširilo je moju stručnost i potaknulo interes za bližom suradnjom između znanstvenih područja praćenja pokrova, korištenja zemljišta i LULUCF sektora. Nedavno sam također dovršio suradnju sa svim glavnim austrijskim dionicima (u području prostornog planiranja) na novom sustavu za praćenje zauzimanja zemljišta i zatvaranju površine tla za austrijsku strategiju tla i nadolazeći zakon EU o praćenju tla.

Podjeli ovu novost koristeći: