13.7.2023.

LIFE CROLIS predstavljen u Hrvatskom saboru

Foto: Hrvatski sabor

29. studenog 2023. godine održana je tematska sjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora na temu „Utjecaj klimatske politike EU na strateško planiranje u poljoprivredi i šumarstvu“.

Na sjednici je predstavljena relevantna politika Europske unije u postizanju ciljeva smanjenja emisija do 2030. godine i dugoročnog cilja postizanja klimatske neutralnosti do 2050. godine te značaj sektora Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF) u postizanju tih ciljeva. U tom je smislu posebno istaknuta važnost projekta LIFE CROLIS kojim će biti uspostavljen Nacionalni informacijski sustav za zemljište u Republici Hrvatskoj.

Ispred Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja uvodno je izlaganje održala načelnica Sektora za klimatsku politiku Uprave za klimatske aktivnosti, Višnja Grgasović, o aktualnom zakonodavnom okviru unutar kojega su regulirane politike i ciljevi klimatskih promjena Europske unije i Hrvatske te o utjecaju klimatskih promjena na budućnost Hrvatske. Kako je istaknula Grgasović, Hrvatska kao članica EU obavezna je unaprijediti razinu izvješćivanja o emisijama te će u ostvarivanju tog cilja ključnu ulogu imati sustav CROLIS.

U nastavku sjednice prisutnima se obratio državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, Zdravko Tušek koji je opisao izazove koji čekaju hrvatsku poljoprivredu tijekom nužnog procesa prilagodbe klimatskim promjenama. Poljoprivreda je važna radi doprinosa ciljevima Europskog zelenog plana, naglasio je Tušek, no pritom je nužno poštivati tri ključna elementa: održivost (okolišnu, socijalnu i ekonomsku), činjenicu da provedbu zelenog plana reguliraju kompleksna zakonodavna rješenja koja traže značajna administrativne napore te pravnu sigurnost za poslovanje poljoprivrednika. Državni tajnik također je pružio punu podršku projektu CROLIS izrazivši uvjerenje da će oba nadležna Ministarstva (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstvo poljoprivrede) imati višestruke koristi od korištenja sustava jednom kada bude uspostavljen.

Voditelj projekta Domagoj Stjepan Krnjak predstavio je projekt CROLIS upoznavši prisutne zastupnike s projektnim aktivnostima i trenutnom fazom u kojoj se projekt nalazi. Također je prezentirao dosadašnje rezultate nositelja projekta Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te projektnih partnera Državne geodetske uprave i Hrvatskih šuma. Dosad ostvarene rezultate Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ekonerga d.o.o. predstavili su Mladen Majcen i Vladimir Jelavić.

Nakon izlaganja uslijedila je rasprava te je na kraju sjednice još jednom iskazana potpora uspostavi Nacionalnog informacijskog sustava za zemljište u RH.

Preporuke Odbora usvojene su jednoglasno na 118. sjednici Odbora održanoj dana 12.12.2023.

Podjeli ovu novost koristeći: