13.7.2023.

LIFE CROLIS predstavljen na 1. Stručnoj konferenciji informacijskog sustava prostornog uređenja

Na konferenciji je sudjelovao i Mladen Majcen iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koji je održao izlaganje na temu Izazovi uspostave ARKOD+ (plus) i CROLIS LU slojeva za RH

Prva stručna konferencija informacijskog sustava prostornog uređenja održana od 6. – 8. studenog na jednom je mjestu okupila više od 500 sudionika koji su imali priliku sudjelovati na više od 30 prezentacija, organizirane kao paralelne sesije ili u plenarnom obliku. Konferenciji su se odazvali predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, državnih institucija, akademske zajednice i informatičkih tvrtki, kao i onih iz građevinskog sektora koji se u redovitom poslovanju koriste ISPU poslovnim aplikacijama i javno dostupnim podacima.  

Na konferenciji je sudjelovao i Mladen Majcen iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koji je održao izlaganje na temu Izazovi uspostave ARKOD+ (plus) i CROLIS LU slojeva za RH

Kroz prezentaciju su pojašnjeni razlozi i ciljevi uvođenja ovakvog sustava, osnovni financijski i vremenski okviri provedbe projekta, kao i nacionalna i EU legislativu, ponajprije vezano uz potrebu ublažavanja posljedica klimatskih promjena, te obvezu prikupljana eksplicitnih prostornih podataka za izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova unutar LULUCF sektora. Da bi se ovi ciljevi uopće mogli ostvariti, neophodno je evidentirati cjelokupno poljoprivredno zemljište u RH kroz objedinjene ARKOD i ARKOD+ (plus) podatke. Osim evidencije poljoprivrednih podataka, zadatak Agencije za plaćanja je uspostava vektorskih podataka o korištenju cjelokupnog zemljišta unutar Hrvatskog zemljišnog informacijskog sustava, te  podataka koji će se ovdje prikupljati od nadležnih institucija, a to su: -Hrvatske šume, vode, ceste, autoceste, željeznice, energetska postrojenja sunčane i vjetro-elektrane, naftne i plinska polja, distribucijska mreža – dalekovodi, plinovodi, naftovodi, telekomunikacije, te podaci o naseljima, sportskim površinama, deponijima otpada, kamenolomima, itd.

Sve ove podatke Agencija će kontinuirano prikupljati od institucija te za potrebe praćenja nastalih promjena objedinjavati i međusobno harmonizirati, za potrebe daljnjih prostornih analiza iz domene korištenja zemljišta i prenamjene unutar LULUCF sektora. Na kraju prezentacije prikazane su smjernice metodologije kojima će se evidentirati podaci uz primjene metoda daljinskih istraživanja, strojnog učenja uz primjenu tehnika automatske vektorizacije i klasifikacije iz dostupnih satelitskih i DOF5 podloga.     

Više informacija o konferenciji i prezentacijama s iste možete pronaći na https://www.ispu-konferencija.info/.

Podjeli ovu novost koristeći: