13.7.2023.

Rezultati Upitnika s radionice LIFE CROLIS

Rezultati Upitnika iz Aktivnosti D.1 Praćenje i mjerenje pokazatelja uspješnosti.

Velika većina ispitanika osviještena je o problematici klimatskih promjena, smatraju da klimatske promjene utječu na svakodnevni život građana te drže da je problematika klimatskih promjena iznimno važno pitanje modernog društva. Obzirom na navedeno, ispitanici su tek djelomično zadovoljni politikama u području klime koje provodi Republika Hrvatska. Zaključci su to upitnika ispunjenog od strane sudionika LIFE CROLIS radionice (Tip 1), većinom zaposlenika regionalne i lokalne vlasti te lokalnih javnih ustanova. Upitnik je dio Aktivnosti D.1 Praćenje i mjerenje pokazatelja uspješnosti, a njime će se, među ostalim, evaluirati postignuća projekta LIFE CROLIS nakon njegovog završetka.

Tijekom trajanja projekta provest će se ukupno tri upitnika i to jedan na početku, u sredini i jedan na samom kraju projekta. Na početku projekta upitnikom će biti obuhvaćene teme o općem poznavanju problematike klimatskih promjena, međunarodnim i EU politikama te njihovom značaju za Republiku Hrvatsku, poznavanju sektora korištenja šumskog zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF) te ona o potrebi uspostave jedinstvenog sustava praćenja zemljišta u Hrvatskoj.  

U pogledu teme o općoj osviještenosti o problematici klimatskih promjena, vidljivo je da su ispitanici upoznati s uzorcima i posljedicama klimatskih promjena te smatraju da iste djelomično ili znatno utječu na njihov svakodnevni život. Iako ih vide kao značajan društveni problem, ispitanici u većini nisu ili su tek djelomično zadovoljni politikama i mjerama koje Republika Hrvatska provodi u cilju prilagodbe klimatskim promjenama.     

Ispitanici su pokazali da imaju informaciju o politikama koje se provode na razini EU te smatraju da te politike utječu na RH i svakodnevni život građana. Iz njihovih odgovora može se prepoznati da je potrebno bolje komunicirati rokove i ciljeve EU te s njima povezane mjere prema pojedinim ciljanim skupinama. Također, prepoznata je i potreba dodatnog informiranja i podizanja svijesti da je cjelokupno društvo odgovorno za postizanje ciljeva Europske unije u području klime te da se očekuje njegov zajednički doprinos.

Uloga sektora LULUCF u provedbi EU politika i postizanju ciljeva klimatske neutralnosti do 2050. godine nedovoljno je prepoznata među ispitanicima. Navedeno svjedoči potrebi veće informiranosti zaposlenih u javnim službama o sektoru i njegovoj ulozi u politici u području klime EU i RH.

Zaključno, ispitanici su svojim odgovorima jasno iskazali potrebu za jedinstvenim sustavom međusobno usklađenih i trajno ažuriranih prostornih podataka. U nastavku projekta potrebno je redovito komunicirati napredak na uspostavi sustava CROLIS sa dionicima predstavljenima na radionici u Vukovaru 5. rujna 2023. godine.

Na sredini i na kraju projekta, upitnikom će biti obuhvaćene i teme kao što su potreba institucija za uspostavom sustava CROLIS, mjera u kojoj CROLIS podupire aktivnosti institucija te postojanje/nepostojanje potrebe institucionalnih dionika za aktivnim doprinosom nadogradnji sustava CROLIS  i njegovoj uspješnosti.    

Podjeli ovu novost koristeći: