13.7.2023.

Održan 3. sastanak Savjetodavnog odbora projekta LIFE CROLIS

Dvodnevni, treći po redu, sastanak Savjetodavnog odbora projekta LIFE CROLIS održan je 3. i 4. srpnja 2023. godine u Zagrebu. U okviru sastanka članovi savjetodavnog odbora sudjelovali su na Prezentaciji projekta LIFE CORLIS u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici 3. listopada 2023. godine dok su drugoga dana sastanka razmatrana brojna tehnička i stručna pitanja.

G. Gebhard Banko (Republika Austrija) tijekom prvoga je dana na javnoj Prezentaciji projekta LIFE CROLIS održao predavanje o radu EAGLE grupe i dosadašnjim rezultatima rada na EU razini.

Na sastanku koji je održan 4. listopada 2023. godine članovi Savjetodavnog odbora Peter Wiess i Gebhard Banko (Republika Austrija), Geoff Smith (Ujedinjeno Kraljevstvo) i Mario Miler (Republika Hrvatska), iznijeli su svoja mišljenja o dosadašnjem tijeku projekta na temelju prezentacija prethodnoga dana.

Tijekom ovog sastanak većina je vremena iskorištena za diskusiju o tehničkim pitanjima i ponuđenim rješenjima prethodnog sastanaka, na koja su članovi savjetodavnog odbora odgovarali davali svoja mišljenja.

Predstavnici partnera iz Ekonerg d.o.o i Agencije za plaćanju poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju u nekoliko su prezentacija prikazali trenutni napredak i rad na projektnim aktivnostima C1, C2 i C3 sa specifičnim problemima i načinima na koje te probleme rješavaju.

Treći sastanak Savjetodavnog odbora projekta LIFE CROLIS zaključen je raspravom i preporukama za provedbu nadolazećih projektnih aktivnosti.

Podjeli ovu novost koristeći: