13.7.2023.

Održan 2. sastanak Savjetodavnog odbora projekta LIFE CROLIS

Dvodnevni, drugi po redu, sastanak Savjetodavnog odbora projekta LIFE CROLIS održan je 12. i 13. srpnja 2023. godine u Zagrebu. Uz sudjelovanje stručnjaka iz Republike Austrije, Ujedinjenog Kraljevstva i Republike Hrvatske, projektni partneri osvrnuli su se na dosad realizirane aktivnosti na projektu uspostave Nacionalnog informacijskog sustava za zemljište u RH – CROLIS.

Na sastanku su stručnjaci Peter Wiess, Gebhard Banko (Republika Austrija), Geoff Smith (Ujedinjeno Kraljevstvo) i Mario Miler (Republika Hrvatska), iznijeli svoja mišljenja o dosadašnjem tijeku projekta te ponudili preporuke i rješenja za brojna otvorena tehnička pitanja.

Tijekom prvoga dana sastanka predstavljene su dosadašnje aktivnosti partnera na preuzimanju, uređivanju i interpretaciji satelitskih snimaka te na obradi prostornih podataka iz različitih izvora za potrebe uspostave sustava CROLIS. Detaljno je prikazan rad na izradi temeljenih slojeva korištenja i pokrova zemljišta za 2020. godinu te povijesnih nizova podataka za 2010. i 2000. godinu.

Drugoga dana sastanka predstavnici partnerskih institucija predstavili su svoj rad u posljednjih godinu dana, odnosno u periodu od prvoga sastanka Savjetodavnog odbora. Tako su stručnjaci Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja prezentirali svoj dosadašnji rad na definiranju korisničkih uvjeta i pravnom okviru vezanom uz izvješćivanje o ponorima stakleničkih plinova na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini te aktivnosti na pripremi Ključa za harmonizaciju EAGLE (Akcijske skupine EIONET-a (Europska mreža za informiranje i promatranje okoliša) za praćenje zemljišta u Europi) nomenklatura i drugih nomenklatura za korištenje i pokrov zemljišta.

Predstavnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu u svom su izlaganju prezentirali rad na koncipiranju CROLIS softwarea te prezentirali nedavno pokrenuti Pilot projekt za podršku izradi ARKOD+ (plus) i CROLIS inicijalnog sloja korištenja zemljišta.

Predstavnici Državne geodetske uprave pripremili su analizu do sada pristiglih prostornih podataka Ministarstva obrane RH pribavljenih temeljem Sporazuma o suradnji na području izrade i razmjene prostornih podataka, a nastalih u okviru “Programa za razmjenu TanDEM-X visinskih podataka visoke rezolucije”.

Stručnjaci Hrvatskih šuma prezentirali su svoj rad na pripremi prostornih podataka o šumama, a dotaknuli su se i suradnje s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu na rješavanju preklapanja prostornih podataka i prostornoj ispravnosti podataka.

Kroz niz prezentacija, članovi Savjetodavnog odbora pobliže su upoznali projektne partnere s radom Europske komisije na monitoringu zemljišta te su predstavili trenutne kapacitete Europske unije u daljinskom praćenju zemljišta, klime i okoliša, istaknuvši pri tome neke od najznačajnijih pomaka u području daljinskog praćenja stanja pokrova i korištenja zemljišta poput rada EAGLE grupe. Također, predstavili su i nove satelitske programe i misije Europske svemirske agencije važne za praćenje zemljišta, a čija se puna funkcionalnost očekuje u skoroj budućnosti.

Drugi sastanak Savjetodavnog odbora projekta LIFE CROLIS zaključen je raspravom i preporukama za provedbu nadolazećih projektnih aktivnosti.

Podjeli ovu novost koristeći: