31.05.2023.

Započela provedba CROLIS Pilot projekta u Agenciji

31. svibnja 2023. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s provedbom CROLIS Pilot projekta za podršku izrade ARKOD+ (plus) i CROLIS LU inicijalnog sloja. Uvodni sastanak s odabranim Izvršiteljem usluge i podugovarateljem održan je u prisustvu članova projektnog tima LIFE CROLIS projekta kojima su predstavljeni plan aktivnosti i organizacija radnih zadataka u narednom vremenskom periodu.

Pilot projekt će biti realiziran kroz sedam radnih paketa počevši od analize prostornih podataka i prijedloga metodologije provedbe, izrade i provedbe najmanje dva prijedloga algoritama za provedbu nadzirane automatske klasifikacije na odabranim zonama te analize i testiranja rezultata provedenih klasifikacija na odabranim zonama. U ključnom, četvrtom radnom paketu bit će odabrani algoritmi koji će zatim biti provedeni na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Nakon toga će, u petom radnom paketu, biti formulirani prijedlozi za buduće metode i vrste provedbe terenskih obilazaka i pripreme „ground truth“ podataka, dok će u šestom radnom paketu biti pokrenut otvoreni GIS preglednik. Uslijedit će tromjesečno korektivno održavanje tijekom kojega će se ažurirati postavke prema potrebama.

Primjenom automatske klasifikacije i vektorizacije iz SENTINEL 2 i digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5000, CROLIS Pilot projekt će rezultirati inicijalnim slojevima za poljoprivredne površine koje se nalaze izvan ARKOD-a, kao i klasifikacija cjelokupne površine RH prema vrstama korištenja za glavnih šest izvještajnih klasa: šume, travnjaci, usjevi/nasadi, močvarno zemljište, naselja i ostalo zemljište.

Primjenom automatske klasifikacije i vektorizacije iz SENTINEL 2 i digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5000, CROLIS Pilot projekt će rezultirati inicijalnim slojevima za poljoprivredne površine koje se nalaze izvan ARKOD-a, kao i klasifikacija cjelokupne površine RH prema vrstama korištenja za glavnih šest izvještajnih klasa: šume, travnjaci, usjevi/nasadi, močvarno zemljište, naselja i ostalo zemljište.

Provedba Pilot projekta izrade ARKOD+ (plus) i CROLIS LU inicijalnog sloja Aktivnosti C3 završit će 15. prosinca ove godine.   

Podjeli ovu novost koristeći: