7.5.2022.

Prvi sastanak Savjetodavnog odbora projekta LIFE CROLIS

Prvi sastanak Savjetodavnog odbora projekta LIFE CROLIS održan je 5. i 6. svibnja 2022. godine u Zagrebu. Na početku sastanka, stručnjake iz Republike Austrije, Ujedinjenog Kraljevstva i Republike Hrvatske uvodno je pozdravila Višnja Grgasović, načelnica Sektora za klimatsku politiku Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Tijekom prvoga dana sastanka prezentiran je rad partnera na izvorima prostornih podataka i dostupnih snimki potrebnih za provedbu projekta iz nacionalnih, europskih i međunarodnih izvora. Ujedno su prezentirane i dostupne povijesne snimke od 1968. godine nužne za izradu povijesnih nizova podataka.

U nastavku su se članovi Savjetodavnog odbora uključili u diskusiju po svakoj od deset prezentiranih tema te su iznijeli svoja mišljenja, ali i viđenja mogućih problema istaknuvši neka od mogućih rješenja.

Drugoga dana sastanka predstavnici partnerskih institucija predstavili su svoj rad od početka projekta.  Tako su predstavnici Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja prezentirali svoja zaduženja na pojedinim projektnim aktivnostima te upoznali sudionike sastanka s izvorima podataka koje Zavod posjeduje i vlastitim kapacitetima – IT arhitekturom sustava kojim upravljaju te podacima dostupnima na Envi-portalu.

Predstavnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu predstavili su mogućnosti postojećeg ARKOD sustava u procesu klasifikacije upotrebe poljoprivrednog zemljišta. Prikazali su opseg podataka koji upotrebljavaju u svakodnevnom radu te prezentirali obrise budućeg ARKOD+ sustava praćenja poljoprivrednog zemljišta. Također, skrenuli su pozornost prisutnih i na probleme s kojima se susreću poput preklapanja prostornih podatka iz raznovrsnih izvora. Na kraju izlaganja, osvrnuli su se i na kontrolu kvalitete ulaznih podataka, ali i na očekivanu kvalitetu izlaznih podataka nužnih za kvalitetno funkcioniranje CROLIS sustava.

Stručnjaci Državne geodetske uprave koncentrirali su se  na vlastitu ulogu u projektu istaknuvši važnost aktivnosti razvoja nDSM-a iz podataka nastalih u okviru “Programa za razmjenu TanDEM-X visinskih podataka visoke rezolucije”. Predstavnici Hrvatskih šuma prezentirali su svoj rad na pripremi prostornih podataka o šumama te su pružili pregled informacija i prostornih podataka o šumskim područjima kojima upravljaju te izložili mogućnosti prikupljanja podataka o šumskim područjima u privatnom vlasništvu.

Podjeli ovu novost koristeći: